Slavko Šketa o tretji razvojni osi

V občini Braslovče se premalo omenjajo prednosti, ki jih prinaša izgradnja 3. RO skozi del Savinjske doline. To je bistveno povečanje prometne varnosti skozi naselja ob državni cesti, Letuš, Male Braslovče, Preserje, Parižlje in Šentrupert. Na tej cesti bi bil izločen tranzitni promet tovornih in pretežni del osebnih vozil. Sočasno z izgradnjo bi lahko zahtevali tudi izvedbo dodatnih ukrepov za povečanje prometne varnosti v navedenih naseljih.

Preberite več ...

Zahteva za sklic izredne seje občinskega sveta občine Braslovče

Računsko sodišče, ki je pristojno za revidiranje porabnikov javnih sredstev, kamor spadajo tudi občine, je dne 11. julija 2018, na spletni strani objavilo revizijsko poročilo o poslovanju Občine Braslovče v letu 2016 in v njem občini izreklo negativno mnenje. V lokalnem odboru SMC Spodnje Savinjske doline smo zaskrbljeni nad dogajanjem v Občini Braslovče, zato bo svetniška skupina SMC v braslovškem občinskem svetu zahtevala sklic izredne seje.

Preberite več ...

Člani SMC Spodnje Savinjske doline aktivni na 2. programski konferenci stranke

Člani lokalnega odbora Spodnje Savinjske doline smo 10. junija aktivno sodelovali na drugi programski konferenci Stranke modernega centra, ki je potekala pod geslom: Naprej! Udeležili smo se panelov: Stanovanja za mlade, Spodbujanje strateških investicij in Skrajševanje čakalnih dob. Predsednik stranke dr. Miro Cerar je  v uvodnem nagovoru članicam in članom SMC poudaril, da cilj SMC ni biti zgolj vsakomur všečen, ampak vsak dan, vsak trenutek trdo delati za dobrobit Slovenije.

Preberite več ...

Poskrbeli smo za čistejše okolje v Občini Žalec

V soboto, 8. aprila je potekalo že 24. Pomladansko čiščenje okolja v Občini Žalec. Svoj kamenček v mozaik te tradicionalne čistilne akcije smo že tretje leto zapored dodali tudi člani Lokalnega odbora Spodnje Savinjske doline. Okolico ribnika v Vrbju so v sporščenem vzdušju čistili žalski občinski svetniki Tatjana Kovač, Alenka Omladič in Borut Cink ter prijatelji stranke SMC vseh generacij.

Preberite več ...