Vodstvo lokalnega odbora

VODSTVO LOKALNEGA ODBORA

Predsednik: Slavko Šketa

Podpredsednica: Nataša Presečnik

Podpredsednik: Nejc Šporin

Sekretar: Uroš Škoflek

 

Stojijo iz leve proti desni: Uroš Škoflek, Slavko Šketa, Nataša Presečnik, Nejc Šporin

 

ČLANI SVETA LOKALNEGA ODBORA

Svet lokalnega odbora sprejema politična stališča, sprejema finančni načrt in finančno poročilo ter potrjuje odločitve o koalicijskih povezavah v organih posameznih lokalnih skupnosti. Poleg vodstva so v svetu zastopani še vsi občinski svetniki SMC iz občin, ki sestavljajo lokalni odbor Spodnje Savinjske doline.

Člani sveta: dr. Hana Šuster Erjavec, mag. Boris Kupec, Bogdan Trop.