Slavko Šketa o tretji razvojni osi

V občini Braslovče se premalo omenjajo prednosti, ki jih prinaša izgradnja 3. razvojne osi skozi del Savinjske doline. To je bistveno povečanje prometne varnosti skozi naselja ob državni cesti, Letuš, Male Braslovče, Preserje, Parižlje in Šentrupert. Na tej cesti bi bil izločen tranzitni promet tovornih in pretežni del osebnih vozil. Sočasno z izgradnjo bi lahko zahtevali tudi izvedbo dodatnih ukrepov za povečanje prometne varnosti v navedenih naseljih.

Trasa 3. razvojne osi od Šentruperta do Velenja je danes žal v rokah Ustavnega sodišča. Zato je o njeni izvedbi možno govoriti le pogojno. Iz zapisnikov sej občinskega sveta Občine Braslovče je jasno razvidno, da je Slavko Šketa glasoval proti vložitvi ustavne presoje.

Če izvedbe 3. RO na omenjeni trasi ne bo, se bo prometna varnost v navedenih naseljih še poslabšala, saj se bo promet še povečeval, izvedba ukrepov za večjo prometno varnost pa se bo še bolj oddaljila. Poleg tega pa se ob tej varianti zelo omeji razvoj gospodarstva in turizma tudi v Spodnji in Zgornji Savinjski dolini. Potrebno pa je pogledati tudi zunaj meja naše doline. Predvsem za Koroško odmikanje izgradnje pomeni pravo malo katastrofo, česar si Korošice in Korošci res ne zaslužijo.

Slavko Šketa je predlagal tudi oblikovanje skupine v kateri bi bili predstavniki ministrstva za infrastrukturo, DARS-a in občine, ki bi se po sistemu “door to door” pogovorila s krajankami in krajani, ki bi jih gradnja 3. RO kakorkoli prizadela in z njimi dogovorila primerne odškodine in zagotovitev nadomestnih zemljišč. Žal ta pobuda zaradi vložitve ustavne presoje ni bila realizirana. Je pa take pogovore Slavko Šketa v družbi župana opravil v občini Šmartno ob Paki.

Stranka SMC si je v Spodnji Savinjski dolini edina aktivno prizadevala za gradnjo 3. razvojne osi. Vlada pod vodstvom dr. Mira Cerarja je po skoraj 15 letih škodljivega zavlačevanja sprejela Državni prostorski načrt s katerim je traso končno umestila v prostor, začeli pa so se tudi že prvi odkupi zemljišč na odseku od Velenja do Slovenj Gradca.

29. 3. 2018 smo v Velenju, skupaj z LO SMC Šaleške doline, organizirali omizije na temo 3. razvojne osi, na katerem so sodelovali takratni premier dr. Miro Cerar, takratni minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič, evropska komisarka za promet Violeta Bulc, predstavniki DARS-a, Boštjan Gorjup, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije, Branko Meh, predsednik Obrtne zbornice Slovenije, dr. Blaž Nardin, predsednik Savinjsko šaleške gospodarske zbornice (SŠGZ) in Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo. Kljub temu, da so bili povabljeni vsi, se župani občin Spodnje Savinjske doline dogodka niso udeležili.