Slavko Šketa: “Dovolj je negativnih mnenj Računskega sodišča in azbestnih kritin na občinskih stanovanjih. Braslovče si zaslužijo več!”

V Braslovčah je danes svojo župansko kandidaturo predstavil kandidat Stranke modernega centra Slavko Šketa. Podpret ga je prišel tudi minister za okolje in prostor Jure Leben, ki je ob tem dejal: »Protipoplavna varnost Spodnje Savinjske doline je prioriteta, z gospodom Šketo pa bo ta izziv še lažje rešljiv.«

Slavko Šketa, rojen leta 1950,  z ženo živi v Kamenčah, v neposredni bližini dveh otrok in šestih vnukov. Kljub temu, da je že užival v zasluženem pokoju, se je odločil za kandidaturo, saj je prepričan, da je v razvoju občine možno doseči večji napredek, za kar pa so potrebne spremembe.

 

Braslovčanke in Braslovčani ga poznajo kot predanega predsednika Krajevne skupnosti Braslovče, iz let, ko so bile Braslovče še del občine Žalec, zadnja dva mandata pa je bil tudi član braslovškega občinskega sveta.  V Spodnji Savinjski dolini pa je poznan kot nekdanji vodja Oddelka za varstvo okolja, urejanja prostora in komunalne infrastrukture na žalski občini in kot predsednik lokalnega odbora SMC Spodnje Savinjske doline.

 

Program za razvoj občine Braslovče je razdelil na šest ključnih točk: prometna varnost; vzgoja in izobraževanje; poplavna varnost;  gospodarstvo, kmetijstvo in turizem; šport, rekreacija in društvene dejavnosti ter socialna in vključujoča politika.

 

Pri prometni varnosti je napovedal ureditev šolske poti v Rakovljah, razširitev dostopa k Domu kulture Braslovče in ureditev prehodov za pešce pri avtobusni postaji v Rakovljah ter pred trgovino Jager.

 

Obljubil je dodatno izboljšavo pogojev za vzgojo in izobraževanje v občini ter dograditev stadiona z atletsko stezo in plezalno steno.

 

Glavna prioriteta pa bo poplavna varnost. Šketa je napovedal realizacijo vseh ukrepv ob reki Savinji, od Letuša do Orle vasi, ki so določeni v državnem prostorskem načrtu, sprejetem  leta 2011 in ne le posamezna intervencijska dela. Pospešiti želi tudi pripravo projektnih rešitev in pričeti z izvedbo le teh na porečju reke Bolske. Se pa konkretni rezultati Šketov prizdevanj iz mandata 2014-2018 že kažejo z začetkom obnove Podvinskega jezu v Preserjah.

 

Na področju kmetijstva bo Šketa podpirali samooskrbo in pridelavo hrane, razvoj turističnih kmetij, dopolnilnih dejavnostih in ekološkega kmetijstva. Po njegovem mnenju je potrebno enakovredno pozornost namenjati vsem kmetijskim panogam in ne samo hmeljarstvu.

 

Zagotoviti želi tudi ustrezno opremljenost gasilcev: Njihovo delo je po Šketovem mnenju neprecenljivo na mnogih področjih, tudi pri vsestranski vzgoji mladih.

 

»Popolnoma nesprejemljivo je dejstvo, da so nekatera občinska stanovanja še vedno krita z azbetnimi kritinami, občina pa med tem obnavlja objekte, ki tudi po obnovi nimajo namembnosti in vsebine. Odprava azbestnih kritin bo prva naloga, ki se je bom lotil, « je poudaril Slavko Šketa, ko je govoril o socialni in vključujoči politki. Več besede pri sestavi proračuna želi dati tudi krajevnim skupnostim.

 

Minister Jure Leben je v nagovoru dejal, da imajo Braslovčani letos izvrstno priložnost, da izberejo kandidata, ki dane obljube drži in s katerim je tudi sam v mandatu 2014-2018 odlično sodeloval. V družbi kandidata si je ogledal dela na Podvinskem jezu v Preserjah, ki so uvod v dolgo pričakovano ureditev protipoplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini. Po besedah ministra Lebna je bila obnova tega jezu v akcijski načrt umeščena prav na pobudo gospoda Škete.

 

V nadaljevanju dneva se je kandidat Slavko Šketa sestal tudi z državnim sekretarjem na ministrstvu za okolje in prostor Alešem Prijonom in predstavniki podjetja BSW.Si. Škotska družba BSW Timber je maja 2018 z vlado dr. Mira Cerarja podpisala sporazum o nameri 40-miljonske investicije v Lesnopredelovalni center Šmatevž, ki bi prinesla 170 novih delovnih mest. Žal pa se zaradi neodzivnosti vodstva občine Braslovče časovnica pri tem projektu zamika. To je danes potrdil tudi  državni sekretar Prijon: »Občina se brez opravičila ni udeležila sestanka z ministrstvom za infrastrukturo in ministrstvom za okolje in prostor, na katerem smo sicer prišli do konkretnih rešitev za prenovo dostopa do centra. Prav tako še vedno niso spremenili namembnosti zemljišča iz stanovanjske nazaj v industrijsko, ki je tu že bila.«

 

Županski kandidat Šketa je ob tem dejal, da si želi, da bi projekt in s tem nova delovna mesta ostala v Braslovčah, saj jih dolina krvavo potrebuje. Zato si bo v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi prizadeval za čimprejšnjo pospešitev postopkov. »Se pa zavedam, da investitorja počasi mineva potrpljenje. Tega zavlačevanja in igranja z usodo projekta s strani trenutnega župana res ne razumem,« je zaključil Šketa.

 

Kot kandidat za župana Slavko Šketa nastopa odgovorno, k sodelovanju želi pritegniti ustvarjalne, strokovne in pogumne občanke in občane, ter skupaj z njimi soustvarjati boljše pogoje za prihodnost. »Sem človek, ki prisluhne sočloveku, sprejemam drugačnost, ideje in predloge,« še dodaja.