Zahteva za sklic izredne seje občinskega sveta občine Braslovče

Računsko sodišče, ki je pristojno za revidiranje porabnikov javnih sredstev, kamor spadajo tudi občine, je dne 11. julija 2018, na spletni strani objavilo revizijsko poročilo o poslovanju Občine Braslovče v letu 2016 in v njem občini izreklo negativno mnenje. V lokalnem odboru SMC Spodnje Savinjske doline smo zaskrbljeni nad dogajanjem v Občini Braslovče, zato bo svetniška skupina SMC v braslovškem občinskem svetu zahtevala sklic izredne seje. Priporočila računskega sodišča jemljemo zelo resno, zato želimo v najkrajšem možnem času zagotoviti njihovo implementacijo in s tem preprečiti nadaljnje nepravilnosti, ki bi lahko oškodovale občanke in občane.

Računsko sodišče nepopolnosti ugotavlja že pri proračunu, saj občina pri rebalansu ni upoštevala funkcionalne klasifikacije, načrtovala ni niti mesečne likvidnosti proračuna. Z nekim izvajalcem je občina sklenila aneks po že opravljenih delih, izvajalcu, ki je zamujal, pa ni zaračunala pogodbene kazni. Zelo zaskrbljujoč je tudi očitek, da je se je občina z razbitjem naročila izognila postopku javnega naročanja. Računsko sodišče ugotavlja tudi, da objava javnega razpisa in razpisna dokumentacija na področju športa nista vsebovali vseh obveznih sestavnih delov, med drugim tudi pogojev in meril, s pomočjo katerih se izberejo prejemniki sredstev (izplačila v letu 2016 v skupnem znesku 34.731 evrov).

Stanje v občini je sicer zaskrbljujuče že dlje časa. Tri dni pred lokalnimi volitvami leta 2014 je župan Branimir Strojanšek z dopisno sejo izpeljal sprejem rebalansa proračuna za leto 2014, kar je nesprejmljivo. Na to so že takoj na začetku mandata opozorili le svetniki iz vrst SMC, kljub temu pa so se nepravilnosti nadaljevale skozi celoten mandat 2014 – 2018. To je jasno razvidno iz priporočil, ki se ponavljajo v letnih Poročilih o opravljeni notranji reviziji in poročilih Nadzornega odbora. Žal se le ta pri realizaciji večinoma niso upoštevala. Najbolj problematična so odstopanja od zakonodaje pri izvajanju javnih naročil in izvajanju investicij preko blagovnih kreditov brez soglasja Ministrstva za finance, ko se prikrito prekoračuje dovoljena zadolženost občine. Ob vsem navedenem je zaskrbljujoča tudi izjava župana, da je za dosego zastavljenega cilja upravičena postopkovna kršitev zakona in da je potrjevanje najema blagovnega kredita nesmiselna oz. zastarela zahteva MF.

Župan Branimir Strojanšek je v letu 2018 sklical le dve redni seji občinskega sveta, nazadnje 18.4.2018, ter dve dopisni seji. Odbor za Okolje in prostor pa se je v tem mandatu sestal le decembra 2016, novembra 2017 in januarja 2018. To veliko pove o sodelovanju in informiranju na ravni župan – svetniki – občani. Občinski svet letos prav tako še ni pregledal poslovanja javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina, čeprav je po zakonu to dolžan storiti. Gospod Strojanšek se na dobronamerne kritike in pripombe odziva arogantno, včasih tudi žaljivo.

Omenjeno poročilo je kaplja čez rob, zato bodo svetniki SMC v braslovškem občinskem svetu, s prvopodpisanim Slavkom Šketo, zahtevali sklic izredne seje občinskega sveta.
Zahtevali bodo podrobno seznanitev z revizijskim poročilom, komentar in takojšnje sprejetje ukrepov za odpravo nepravilnosti.

Predvolilno obnavljanje fasad in gradnja pločnikov ter cest, ne sme biti razlog za preslepitev volivk in volivcev. Braslovče morajo postati napredna in razvojno usmerjena občina Spodnje Savinjske doline in ne Potemkinova vas.

Revizijsko poročilo in njegov povzetek sta dostopna TUKAJ.