Ustanovljen Krog seniorjev SMC

V soboto je bil ustanovljen Krog seniorjev SMC. Ustanovnega kongresa se je udeležil predsednik LO SMC Spodnje Savinjske doline Slavko Šketa. Zbrane seniorke in seniorje so nagovorili tudi predsednik dr. Miro Cerar, generalni sekretar Jože Artnak ter podpredsednik našega LO Nejc Šporin, v vlogi predsednika Kroga mladih SMC. Prvi predsednik Kroga seniorjev je postal Milan Osterc, podpredsednik pa Bojan Mavrič. Izvoljeni so bili tudi članice in člani upravnega odbora.

Krog seniorjev SMC združuje člane in simpatizerje SMC, starejše od 55 let. Za funkcije se je sicer potegovalo kar 37 kandidatk in kandidatov iz cele Slovenije.

Poleg vodstva so članice in člani sprejeli programska izhodišča svojega delovanja s poudarkom na delovni aktivnosti upokojencev, skrbi za zdravje, dolgotrajni oskrbi, izobraževanju in kulturi ter humanitarni dejavnosti in prostovoljstvu. Krog seniorjev SMC je k sodelovanju pri izvedbi projektov že povabil poslansko skupino SMC in Krog mladih SMC. Udeležence je nagovoril tudi predsednik SMC dr. Miro Cerar. Pozdravil je dejstvo, da so se ustanovitve Kroga seniorjev SMC udeležili predstavniki Kroga mladih SMC, saj sta sodelovanje in medgeneracijska solidarnost dve od temeljnih vrednot Stranke modernega centra.