Nejc Šporin izvoljen za novega predsednika Kroga mladih SMC

V petek, 9. junija 2017, je na sedežu stranke SMC potekal volilni kongres podmladka stranke. Na kongresu so mladi člani spremenili ime iz SMCmladi v Krog mladih SMC, potrdili prenovljeno grafično podobo in izvolili novo vodstvo. Predsednik Kroga mladih je postal Nejc Šporin, sicer tudi podpredsednik Lokalnega odbora SMC Spodnje Savinjske doline. Za podpredsednico je bila izvoljena Katja Andrinek, za podpredsednika pa Marko Orešnik. Za novo generalno sekretarko je predsednik podmladka imenoval Renato Romih, v senat pa je bil ponovno izvoljen tudi Domen Meža, prav tako član našega lokalnega odbora. Mlade sta na kongresu nagovorila tudi predsednik SMC dr. Miro Cerar in generalni sekretar stranke Jože Artnak.

Premier Cerar je v mladim v nagovoru dejal, da so esencialni del SMC in jih pozval k aktivnosti in prispevku k dvigu politične kulture. Po njegovem mnenju so mladi ključni za liberalno misel, prinašajo kreativnost in inovativnost. Ob koncu nagovora je poudaril, da so članice in člani Korga mladih prihodnost SMC in jim zaželel vse dobro pri njihovem delovanju. Generalni sekretar Artnak pa je izrazil spoštovanje do mladih članov,  ker želijo državi in sovrstnikom pomagati ustvariti lepšo prihodnost.

Na začetku kongresa je prvi predsednik Rok Novak predstavil letno poročilo, v katerem je med drugim navedel nekatere uspešno izpeljane projekte, kot so: zbiranje šolskih potrebščin ob začetku šolskega leta, organizacija pol-letnega programskega kongresa in pridobitev statusa pridruženih članov v podmladku evropskih liberalcev – LYMEC. Članice in člani podmladka so nato glasovali o spremembah statuta, ki so posledica spremenjenega imena. Sprejet pa je bil tudi sklep o spremembi števila članov senata, ki bo po novem 11-članski.

Novi predsednik Nejc Šporin, ki šteje 23 let, je ustanovni član stranke SMC, najmlajši občinski svetnik v Občini Žalec in podpredsednik lokalnega odbora Spodnje Savinjske doline. V predstavitvi kandidature je kot prioritete svojega delovanja navedel: pridobitev statusa nacionalne mladinske organizacije, polnopravno članstvo v LYMEC-u in Mladinskem svetu Slovenije, krepitev lokalne mreže podmladka ter oblikovanje javnih politik za boljšo prihodnost mladih. Po Šporinovih besedah se bodo ukvarjali predvsem s problematikami povezanimi z izobraževalnim sistemom, stanovanjskim vprašanjem, iskanjem prve zaposlitve in participacijo mladih v demokratičnih procesih.

Pravnica Katja Andrinek je v svojem nagovoru dejala, da bo sama izpostavila predvsem okoljevarstvene tematike, saj je »varovanje okolja danes, naložba za boljši jutri vseh prebivalcev Zemlje.« Marko Orešnik, 24 -letni študent medicine pa se je zavzel za čim večje sodelovanje z mladimi na terenu in identifikacijo problemov v specifičnih lokalnih okoljih.