Državni sekretar Jure Leben na pobudo SMC Spodnje Savinjske na delovnem obisku občine Vransko

Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Jure Leben se je 9. junija sestal z županom Občine Vransko Francem Sušnikom in županom Občine Tabor Antonom Groblerjem. Na sestanku ga je spremljal tudi predsednik LO SMC Spodnje Savinjske doline Slavko Šketa. Jeseni bo državni sekretar obiskal še občini Braslovče in Polzela ter tako sklenil obiske Spodnje Savinjske doline, ki jih je začel marca v Preboldu in Žalcu.

Sogovorniki so se strinjali, da imajo prednost pri izgradnji oz. obnovi tisti projekti, ki zagotavljajo varnost v prometu in boljšo vidljivost, predvsem je to obnova oz. izgradnja funkcionalnih prehodov za pešce, avtobusnih postajališč in varnih šolskih poti.

Državni sekretar je glede dveh mostov čez reko Bolsko v Brodeh pojasnil, da je projektna dokumentacija za oba že izdelana, naročeni bodo odkupi zemljišč. Vrednost obeh projektov naj bi skupaj znašala slabih 900 tisoč evrov. Skupaj z mostom naj bi se urejalo tudi križišče Brode. Glede križišča Pondor na odcepu proti Taboru je projektna dokumentacija prav tako že izdelana, letos se bo pristopilo k odkupom zemljišč.

Predsednik Lokalnega odbora Slavko Šketa je ob obisku dejal: “Vesel sem, da gospod Leben nadaljuje z obiski občin Spodnje Savinjske doline. Pregled stanja na terenu, direktno medsebojno informiranje in koordinacija so predpogoj za sistematičen pristop in realizacijo ukrepov za izboljšanje prometne varnosti, ki je ena izmed prioritet Stranke modernega centra. Zanimiva je izjava župana g. Sušnika, da je zelo redek pojav, da pride po informacije na občino državni sekretar, običajno župani hodijo v Ljubljano.”

Državni sekretar je obiske v Spodnji Savinjski dolini začel 17. marca, ko je obiskal občini Žalec in Prebold. Zaključil pa jih bo jeseni, ko se bo sestal še z županoma Braslovč in Polzele.