Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo na delovnem obisku občin Žalec in Prebold

Državni sekretar Jure Leben je imel danes delovno srečanje z županom Občine Žalec Jankom Kosom in kasneje županom Občine Prebold Vinkom Debelakom. Pogovori so potekali o stanju in načrtih na področju državne cestne infrastrukture v obeh občinah. Ob obisku so ga spremljali tudi žalska podžupanja dr. Hana Šuster Erjavec predsednik lokalnega odbora SMC Spodnje Savinjske doline Slavko Šketa, podpredsednik in žalski občinski svetnik Nejc Šporin ter sekretar Uroš Škoflek.

Državni sekretar Jure Leben je z županom Občine Žalec govoril o infrastrukturnih projektih v občini. Glede rekonstrukcije ceste skozi Šempeter je državni sekretar dejal, da je še letos predvidena ureditev odseka v dolžini enega kilometra, saj trenutno potekajo odkupi zemljišč, prav tako pa je letos predviden javni razpis za izvedbo gradbenih del ter nato tudi začetek gradnje.

Tudi na žalski obvoznici je načrtovanih nekaj projektov v okviru ureditve križišč. Letos je predvidena analiza križišča cest Arja vas-Žalec in Žalec-Celje, na njeni osnovi pa bo Direkcija RS za infrastrukturo pristopila k izvedbi potrebnih projektov. Glede krožišča pri plinski postaji je državni sekretar pojasnil, da je projekt v teku, rok za dokončanje je spomladi letos.

Vprašanja občine so se nanašala tudi na kolesarsko stezo Levec-Medlog, za katero so že pridobljena zemljišča, še letos pa je predvideno javno naročilo za izgradnjo. Leben je napovedal, da je zaključek gradnje mogoč še v letos.

Glede glavne ceste med Arjo vasjo in Velenjem je državni sekretar pojasnil, da poteka izgradnja krožnega križišča, rok za konec del pa junij letos. V okviru rednega vzdrževanja je v pripravi razpis za sanacijo drsnega vozišča na odseku med Črnova-Arja vas v dolžini skoraj 500 metrov.

Državni sekretar je nadaljeval obisk v Občini Prebold. Z županom Vinkom Debelakom sta se pogovarjala o stanju in načrtih na področju prometne infrastrukture v občini. Direkcija RS za infrastrukturo bo pripravila oceno stanja za vzdrževanje velikih premostitvenih objektov v občini. Za umirjanje prometa motoristov na državni cesti Latkova vas-Trbovlje se načrtuje sklic sestanka pristojnih služb, kjer bo potekal pogovor tudi o možnosti izgradnje krožišča.

Za novo cestno povezavo Zasavja s Savinjsko dolino se pripravlja DIP, ki bo pokazal smiselnost ter lokacijo predora. Na osnovi tega bo narejena tudi študija prometa. Na temo energetske prenove stavb pa je predvideno srečanje predstavnikov ministrstva in občine.

Državni sekretar bo junija obiskal še občini Vransko in Tabor, predvidoma septembra pa tudi občini Braslovče in Polzela.