Predsednik Slavko Šketa ob otvoritvi novih prostorov: »Seme Stranke modernega centra je v Spodnji Savinjski dolini padlo na plodna tla, zraslo je veliko in še vedno raste!«

Člani in simpatizerji Lokalnega odbora SMC Spodnje Savinjske doline so v pondeljek, 5. decembra, na Pečnikovi ulici 2 v Žalcu odprli nove prostore. Na otvoritvi so se jim pridružili poslanka Janja Sluga, poslanec Saša Tabaković in generalni sekretar stranke Jože Artnak. Predsednik Slavko Šketa je v svojem nagovoru povedal, da so se v zadnjem letu aktivnosti lokalnega odbora tako povečale, da so stari prostori postali premajhni. Poslanec Saša Tabakovič je dejal: »Stranka SMC je na slovenski politični prostor vstopila kot novinka, a se kljub temu nismo ustrašili odgovornosti. Kljub vsem polenom, ki nam jih nekateri mečejo pod noge svoje delo opravljamo odgovorno in pogumno. Poslanka Janja Sluga pa je pohvalila zelo aktivno delo lokalnega odbora in dodala, da se vedno rada vrača v njihovo družbo. Otvoritev prostorov so zbrani pospremili z besedami: »Danes odpiramo nove prostore najaktivnejšega političnega lokalnega odbora v Spodnji Savinjski dolini!« Uradne ure bodo še naprej vsak prvi pesec v mesecu med 17.00 in 18.00

 

V nadaljevanju je v novih prostorih potekala tudi predstavitev dela lokalnega odbora v letu 2016 in načrtov za prihodnje leto. Predstavitev sta vodila predsednik Šketa in podpredsednik ter žalski občinski svetnik Nejc Šporin. V letošnjem letu so v »dolini zelenega zlata« dvakrat gostili predsednika vlade dr. Mira Cerarja, in sicer na obisku v podjetju Odelo, na otvoritvi RTP postaje v Arnovskem gozdu, obiskal pa je tudi Fontano Zeleno zlato. Posebej ponosni so tudi na celodnevni obisk predsednika Državnega zbora dr. Milana Brgleza v septembru. Takšen obisk je za regijo posebno priznanje, saj celodnevni obiski sicer niso običajna praksa. Dr. Brglez je bil nad organizacijo obiska navdušen, zato je članom lokalnega odbora poslal tudi osebno zahvalo, ki ima v novih prostorih prav posebno mesto.

Kot ključno problematiko v regiji in področje, ki mu bo lokalni odbor v prihodnosti namenil največ pozornosti sta Šketa in Šporin navedla poplavno varnost. V SMC so prepričani da sodelovanje županov Spodnje Savinjske doline na tem področju ni na zadovoljivi ravni, zato se bodo angažirali sami in pomagali doseči premike na bolje. Do sedaj so že opravili razgovore na različnih nivojih, tudi na Direkciji za vode, pregledali izvršene postopke v preteklem obdobju in izdelano dokumentacijo. Izdelava DPN za poplavno varnost porečja Savinje s pritoki na delu območja Spodnje Savinjske doline je bila ustavljena leta 2013. Na premajhno aktivnost odgovornih pa kaže tudi v začetku leta 2011 sprejeta Uredba o DPN za območje Savinje od Letuša do mostu v Latkovi vasi. Od sprejetja do danes ni bila izdelana niti PGD dokumentacija, intervencijsko je bilo urejenih le nekaj krajših odsekov brežin. V prvi polovici leta 2017 bodo na to temo pripravili omizje, kamor bodo povabili predstavnike Ministrstva za okolje in prostor, Direkcije za vode in ostalih vpletenih deležnikov.

 

Naslednji večji projekt pa je izdelava programa za izboljšanje poslovanja občin. Trenutno so v zaključni fazi pripravljanja programov za štiri občine, v katerih imajo aktivne občinske svetnice in svetnike. Programe bo v januarju obravnaval še svet lokalnega odbora, nato pa jih bodo usklajeno predložili v obravnavo vsem občinskim svetom. Ker so občine v regiji različno razvite so se odločili, da za vsako pripravijo poseben program, vendar pa bodo vsi štirje imeli tudi nekatere skupne ukrepe, kot sta skupno javno naročanje in vzpostavitev medobčinskega pravobranilstva. Ustanovitev le tega so v svetniški skupini SMC Žalec predlagali že na seji občinskega sveta 17. decembra 2015.

 

Občinski svetnik Šporin pa je razkril tudi vsebino predlaganih sprememb statuta in poslovnika Občine Žalec. Občinska uprava je svetniške skupine pozvala, da svoje predloge podajo do 1. maja 2016, a jih občinski svet še vedno ni obravnaval. Svetniška skupina SMC bo s spremembo 18. člena statuta predlagala znižanje števila občinskih svetnikov iz 29 na 27. S tem želijo narediti občinski svet bolj funkcionalen, to pa jim omogoča tudi Zakon o lokalni samoupravi, ki določa le najnižje in najvišje možno število svetnikov. S spremembo 49. in 53. člena poslovnika želijo izboljšati pravila razpravljanja in tako doseči bolj kvalitetno in vsebinsko razpravo. V 107. členu pa bodo predlagali določilo, ki bi preprečilo sklicevanje sej pristojnih odborov in komisij dan pred sejo občinskega sveta.

 

Predsednik in podpredsednik sta predstavili tudi projekt, ki so ga poimenovali Mini akademija. Idejo so dobili pri sicer zelo uspešni Akademiji SMC, ki jo je letos že drugo leto zapored izvedla stranka. Gre za predavanja oz. izobraževanja, ki bodo brezplačna in namenjena vsem občankam in občanom. Člani lokalnega odbora bodo na prostovoljni osnovi predavali o različnih tematikah: uporaba družabnih omrežij v politični kampanji, marketing, mladinsko organiziranje, lokalna samouprava, razumevanje prostorskih aktov, ipd. Mini akademija bo potekala v prostorih lokalnega odbora v Žalcu.

 

Ob koncu so izpostavili še druga pomembna področja, kot so prometna varnost, prehranska samooskrba in turizem. Na področju prometne varnosti se v Savinjski dolini pravkar s pomočjo države izvaja rekonstrukcija treh večjih krožišč. Tudi na področju turizma v SMC vidijo ključ za boljši razvoj v boljšem sodelovanju in povezovanju vseh občin Spodnje Savinjske doline. Predsednik Šketa je ob tem dodal, da je pri razvoju novih turističnih produktov potreben tudi kanček pozitivne drznosti. In ravno tega je imela polega znanja tudi članica lokalnega odbora in podžupanja Občine Žalec iz vrst SMC dr. Hana Šuster Erjavec, v vlogi vodje projekta Fontane Zeleno zlato, ki je bila največja turistična atrakcija te jeseni v Sloveniji.

 

Po predstavitvi je zbrane nagovoril še generalni sekretar stranke Jože Artnak, ki je ob tem dejal: »Prepričan sem, da bodo v tem prostoru še naprej nastajale nove dobre in kreativne ideje za boljši jutri vseh občank in občanov v vaši dolini. Prav tako pa mora biti ta prostor odprt za različne poglede, tiste z leve in tiste z desne.«